Koszykowa 61
Typowa wielkość piętra: 850 m2
Całkowita powierzchnia biurowa: 5430 m2
Koszykowa 65
Typowa wielkość piętra: 686 m2
Całkowita powierzchnia biurowa: 3640 m2
Koszykowa 61 B
Typowa wielkość piętra: 591 m2
Całkowita powierzchnia biurowa: 4440 m2
Koszykowa 61
Koszykowa 65
Koszykowa 61 B