Koncepcja

Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy Hali Koszyki zakładała odtworzenie jej formy architektonicznej i handlowego charakteru oraz remont zabytkowej, ceglanej oficyny i urządzenie w niej biur. W bezpośrednim sąsiedztwie, jako swoista oprawa dla hali i uzupełnienie zabudowy pierzejowej ulicy Koszykowej, powstały trzy budynki A, B i C również o przeznaczeniu biurowym. Ich elegancka, minimalistyczna fasada harmonijnie wpisuje się w otoczenie, wydobywając ponadczasowe piękno Hali Koszyki. Głównym założeniem rekonstrukcji elewacji hali było odtworzenie jej pierwotnej bryły, charakterystycznych podziałów i okien. Odbudowane ceglane ściany stały się idealnym tłem dla dwóch secesyjnych budynków bramnych, a przeszklone pomieszczenia wokół dziedzińca przy ulicy Koszykowej nawiązują do zlokalizowanych w tym miejscu w przeszłości kramów.